Inkasso Tartus

Inkasso Tartus

Juriidiline konsultatsioon

Nõustame klienti võlaõiguslikes küsimustes. Lisaks juriidilistele konsultatsioonidele pakume juriidiliste dokumentide koostamist ja esindame klienti läbirääkimistel vastaspoolega.

Kohtuväline võlgade sissenõudmine

Võlgade sissenõudmisel loome kontakti võlgnikuga, selgitame välja võlgniku majandusliku olukorra ning võlgnevuse tekkimise põhjused. Uurime, kas mittetasumise põhjuseks on suutmatus või tahtmatus. Võimalusel lepime kokku võlgnevuse tasumises ning teostame maksete teostamise järelevalvet. Kui võlgnik võlgnevust vabatahtlikult ei tasu, anname hinnangu edasise menetluse kohta.

Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetlus on hagita menetluse liik, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga või elatist välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes, mille suurus koos intresside ja viivistega ei tohi ületada 6400 eurot.

Taustauuring

Juriidilise isiku taustauuring on kasulik näiteks olemasolevate või tulevaste tehingupartnerite võimalike maksehäirete jälgimiseks. Eraisiku tausta on mõistlik uurida näiteks enne korteri välja üürimist.

Võta ühendust